Забележка:
Нашите мнения

Wizcase съдържа прегледи, написани от нашите анализатори на общността. Тези прегледи се основават на независимите и професионални мнения на анализаторите за съответните продукти.

Собственост

WizCase е водещ уебсайт за анализ на киберсигурността. Нашият екип от експерти има опит в тестването и оценяването на VPN, антивируси, мениджъри на пароли, родителски контрол и други софтуерни инструменти. Статиите ни са на 29 езика, което ги прави достъпни за широка аудитория от 2018 г. насам. И за да подкрепим допълнително читателите ни в стремежа им към онлайн сигурност, ние си партнираме с Kape Technologies PLC, които притежават популярни продукти като ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access и Intego - всички от които може да бъдат анализирани на нашия уебсайт.

Партньорски комисионни

Wizcase съдържа рецензии, които са написани от нашите експерти и следват строгите стандарти за рецензиране, включително етични стандарти, които сме приели. Такива стандарти изискват всеки преглед да се основава на независим, честен и професионален преглед от страна на рецензента. Като се има предвид това, ние може да спечелим комисиона, когато потребител извърши действие, използвайки някои от нашите връзки, което обаче няма да повлияе на прегледа, но може да повлияе на класирането. Последните се определят на базата на удовлетвореността на клиентите от предишни продажби и получените компенсации.

Стандарти за мненията

Публикуваните на Wizcase прегледи, са написани от експерти, които разглеждат продуктите според стриктните ни стандарти за рецензиране. Тези стандарти гарантират, че всеки преглед се основава на независимо, професионално и честно проучване от страна на рецензента и взема предвид техническите възможности и качества на продукта, ведно с търговската му стойност за потребителите. Класирането, което публикуваме, може да вземе предвид партньорските комисиони, които печелим за покупки, направени през публикувани на сайта ни връзки.

News Heading

Lazarus Group Incorporates Linux Malware Into Attack Arsenal for Operation Dream Job

Ари Дениал
Публикувано от Ари Дениал на Април 22, 2023

According to a recent report by ESET, the infamous Lazarus Group, a state-sponsored actor with links to North Korea, has been identified as the culprit behind a fresh campaign targeting Linux users.

This activity is part of a prolonged and ongoing operation called Operation Dream Job, which has now been linked to the group. The discovery is significant as it represents the first instance in which the Lazarus Group has publicly utilized Linux malware as part of this social engineering campaign. The revelation is critical for security professionals, as it highlights the evolving tactics of this notorious threat actor.

Mandiant’s investigation into the 3CX breach, previously attributed to North Korean-affiliated threat actors, confirms that the breach was due to the installation of trojanized trading software in another supply chain attack.

This incident highlights the persistent threat posed by North Korean actors and emphasizes the need for comprehensive cybersecurity measures to safeguard against such attacks.

Lazarus Group’s ongoing Operation Dream Job targets software and DeFi platform workers with fake job offers on social media platforms such as LinkedIn. These attacks use social engineering tactics to trick victims into downloading malicious files that contain malware, such as the recently discovered OdicLoader and SimplexTea.

The malware is distributed via spearphishing or direct messages on LinkedIn, and is disguised as a PDF using Unicode characters in the file name. When launched, the malware downloads a second-stage payload, a C++ backdoor called SimplexTea, which is dropped at „~/.config/guiconfigd. SimplexTea.“

ESET analysis of the SimplexTea malware revealed similarities in functionality, encryption techniques, and hardcoded infrastructure to Lazarus’ Windows malware called „BadCall“ and the macOS variant „SimpleSea.“

Additionally, an earlier variant of SimplexTea, called „sysnetd,“ was found on VirusTotal and is written in C. The sysnetd backdoor uses an XOR key previously used by the SimpleSea malware and loads its configuration from a file named /tmp/vgauthsvclog, indicating a possible target of a Linux VMware virtual machine. These findings highlight the adaptability of Lazarus’ tactics, now encompassing all major operating systems.

Хареса ли ви тази статия?
Оценете я!
Не ми хареса Не ми хареса особено Става Добра е! Страхотна!
0 Оценена от 0 потребителя
Заглавие
Коментар
Благодарим за вашето мнение