Какво е мрежова неутралност? Най-подробното ръководство (обновено 2021)
FCC (Федералната комисия по далекосъобщения на САЩ) гласува за отмяна на правилата за мрежовата неутралност в доста спорен ход. Приблизително една трета от всички американци всъщност не са сигурни какво точно е мрежова неутралност, затова обобщихме какво трябва да знаете и как то може да повлияе на интернет потребителите. Какво е мрежова неутралност? Мрежова неутралност...