Препращане на портове – какво е това и как може да ви послужи през 2021?
Препращането на портове или т. нар. „тунелиране”, държи нежелания трафик извън мрежите. Разрешавайки на компютър или мрежово устройство достъп до други устройства извън локалната мрежа, препращането на портове прихваща трафика от данни, насочен към IP адрес на компютър или комбинация от портове и го препраща към различен IP адрес или порт. Хостът обикновено изпълнява програмата...